Bases i premis

Bases

Bases concurs de carrosses, carros, tractors i cavalleries

 • 1a Trobar-se inscrit per a tal efecte i facilitar totes les dades de contacte necessàries, una còpia de la ITV del vehicle, assegurança i carnet de conduir del conductor a les nostres oficines o bé a través de l nostre WhatsApp 617212349 fins a les 13.00 hores del dia 20 de gener de 2020.
 • 2a Tota carrossa haurà d’indicar el lema, nom o agrupació.
 • 3a Tota carrossa ha de presentar algun motiu relacionat amb l‘agricultura, la ramaderia o al·legoria a la festivitat de Sant Antoni Abat.
 • 4a Tot concursant haurà d’ostentar en lloc visible el corresponent número així com un logotip institucional que li serà donat. Cal que hi hagi una persona amb armilla reflectant als extrems de cada eix per evitar que la gent es pugui apropar a les rodes durant la desfilada.
 • 5a El jurat seguirà el sistema de puntuació rigorosament, essent el veredicte inapel·lable.
 • 6a El jurat podrà, si ho creu convenient, repartir o declarar desert, alguns dels premis si els concursants no reuneixen els mèrits mínims, així com desqualificar-ne les que no compleixin la normativa.
 • 7a El jurat es reserva el dret d’admetre al concurs i/o a formar part de la desfilada a tota carrossa que no s’adapti a les bases esmentades.
 • 8a Els membres del jurat a l‘hora de puntuar valoraran l’originalitat, l‘elaboració i els materials utilitzats en cada carrossa. Així com la originalitat, decoració i restauració de la resta de participants.
 • 9a Els concursants no podran dur publicitat de cases comercials a les carrosses, carros ni cavalleries.
 • 10a Tots el menors que participin a la desfilada hauran de lliurar una autorització per part dels pares, per escrit, als organitzadors.
 • 11a El veredicte del jurat es donarà a conèixer en el ball que es celebrarà el dia 22 de Gener.

Premis

Tots els participants del concurs de carrosses tindran un premi en efectiu per participar a la desfilada en funció del compliment de les bases

Carrosses

 • 1er Premi 500€
 • 2on Premi 400€
 • 3er Premi 300€

Carros

 • 1er Premi 150€
 • 2on Premi 125€
 • 3er Premi 100€

Tractors Antics

 • 1er Premi 50€
 • 2on Premi 40€
 • 3er Premi 30€

Cavalls

 • 1er Premi 50€
 • 2on Premi 40€
 • 3er Premi 30€

NOTA: És possible que alguns d’aquests premis estiguin subjectes a retenció fiscal