templatemo header
templatemo header
ACREls Pagesos
Associació Cultural i Recreativa
Bases
Bases del concurs de carrosses, carros i cavalls

1a Trobar-se inscrit per a tal efecte i facilitar totes les dades de contacte necessàries a les nostres oficines o bé a través de la web www.elspagesos.cat fins a les 13.00 hores del dia 18 de gener del 2019.

2a Tota carrossa haurà d’indicar el lema, nom o agrupació.

3a Tota carrossa ha de presentar algun motiu relacionat amb l‘agricultura, la ramaderia o al·legoria a la festivitat de Sant Antoni Abat.

4a Tot concursant haurà d’ostentar en lloc visible el corresponent número així com un logotipinstitucional que li serà donat.

5a El jurat seguirà el sistema de puntuació rigorosament, essent el veredicte inapel·lable.

6a El jurat podrà, si ho creu convenient, repartir o declarar desert, alguns dels premis si els concursants no reuneixen els mèrits mínims, així com desqualificar-ne les que no compleixin la normativa.

7a El jurat es reserva el dret d’admetre al concurs i/o a formar part de la desfilada a tota carrossa que no s’adapti a les bases esmentades.

8a Els membres del jurat a l‘hora de puntuar valoraran l’originalitat, l‘elaboració i els materials utilitzats en cada carrossa.

9a Els concursants no podran dur publicitat de cases comercials a les carrosses carros i cavalleries.

10a El veredicte del jurat es donarà a conèixer en el ball que es celebrarà a Mercolleida.