gallery/12246917_1059005590817758_8006862686978990999_n
gallery/fb-icon
gallery/tw-icon

Associació Cultural i recreativa els Pagesos

 

En Compliment de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació publica i bon govern, 

Que diu que:

“Les entitats privades que rebin durant el període de un any ajuts o subvencions públiques en una quantitat superior a 100.000 euros o quan al menys el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter de ajuda o subvenció pública, sempre que arribin com a  mínim la quantitat de 5.000 euros”

Aqui teniu tots els membres de la Junta Rectora, aixi com les dades de contacte de cadascun d'ells. 

Els estatuts actualitzats els podeu descarregar aqui

 

         El import total de suvbencions rebudes per la celebració dels actes que organitzem es de 4258€

    

        Que durant l’any 2015, dels 4258€ rebuts en concepte de subvencions públiques:

 

87€ corresponen al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que es van destinar a la elaboració del cartell de Sant Antoni Abat i la difusió del programa.

 

4171€ corresponen a la Regidoria de Medi Ambient i Horta de La Paeria, que es van destinar als premis de la desfilada de carrosses i a la orquestra.